First record of Sigara assimilis (Fieber, 1848) (Hemiptera: Heteroptera: Corixidae) in Poland

Agnieszka Sowa, Grzegorz Tończyk, Dariusz Halabowski, Mariola Krodkiewska

The hypohaline settling pond where S. assimilis was found

Paper category: Short communication
Corresponding author: Agnieszka Sowa (agsowa@us.edu.pl)
DOI: 10.1515/ohs-2018-0020
Received: September 18, 2017
Accepted: December 06, 2017
Full text: here

Abstract

Sigara assimilis (Fieber, 1848) is an aquatic true bug from the family Corixidae. Our paper is the first report on this species from Poland. Numerous males and females of the species were found in a hypohaline coal mine settling pond in southern Poland.

Department of Hydrobiology, University of Silesia, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, Poland
Department of Invertebrate Zoology and Hydrobiology, University of Łódź, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Poland

Jaskuła R., Tończyk G. (red.) 2010. Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź, 213 str. (ISBN: 978-83-915293-7-9)

Buczyński P., Dąbkowski P., Zawal A., Jaskuła R., Tończyk G., Grabowski M., Buczyńska E., Lewandowski K., Janicki D., Cios S., Pietrzak L., Mrowiński P., Pakulnicka J., Jabłońska A., Guzik M. 2008. Occurrence and threats of the medicinal leech (Hirudo medicinalis L.) in Poland (Annelida: Hirudinea). Fragmenta Faunistica, 51 (2): 79-89.

Tończyk G., Fiałkowski W. 2007. Widelnice Plecoptera. [w:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.): Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków, t. 2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 343-347.

Tończyk G., Mielewczyk S. W. 2007. Ważki Odonata. [w:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.): Fauna Polski ? charakterystyka i wykaz gatunków, t. 2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 293-299.

Nijboer R., Verdonschot P., Piechocki A., Tończyk G., Klukowska M. 2006. Characterisation of pristine Polish river systems and their use as reference conditions for Dutch river systems. Alterra-rapport 1367. Wageningen, 221 pp.

Bernard R., Buczyński P., Tończyk G. 2004. Present state, threats and conservation of dragonflies (Odonata) in Poland. Nature Conservation, 59: 53-71.

Buczyński P., Tończyk G. 2004. Rola parków narodowych w ochronie ważek (Odonata) w Polsce. Parki nar. Rez. Przyr., 23 (3): 357-380.

Buczyński P., Tończyk G. 2004. Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840), miedziopierś arktyczna. [w:] Głowaciński Z., J. Nowacki (red.), Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Kraków-Poznań: 59-60.

Bernard R., Buczyński P. Łabędzki A., Tończyk G. 2002. Odonata – ważki. [w:] Z. Głowaciński (red.) Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 125 – 127.

Department of Hydrobiology, University of Silesia, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, Poland
Department of Hydrobiology, University of Silesia, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, Poland

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*